City President/Secretary

  • Home
  • /
  • City President/Secretary

Alwar

Dr. Anil Banga
Mobile: 9314346405
Email:anil.banga62@yahoo.com

Dr. Shiv Dutt Gupta
Mobile: 9414240743
Email: pragati.hospital@gmail.com

Bharatpur

Dr. Jagvir Singh
+91 9414024455
drjagveersingh@gmail.com

Dr. Sunil Sinsinwar
+91 9413074731
drsinsinwar@gmail.com

Bhilwara

Dr. Apoorva Shastri
Mobile: 9414021502
Email: apoorva29@yahoo.com

Dr. Naresh Porwal
Mobile : 9829047350
Email: naresh.porwal445@gmail.com

Jodhpur

Dr. Rajeev Siwach
Mobile: 9829017018
Email: drsiwach@yahoo.co.in

Dr. Manohar Parihar
Mobile: 9829280378

Jaipur

Dr. Rakesh Bhargava
+91 9414072933
drrakeshbhargava@hotmail.com

Dr. Jayant Sen
+91 9829005188
senjayant@yahoo.com

Kota

 

Dr. N K Gupta
+91 9414188959
kirtiortho12@rediffmail.com

Dr. Gaurav Rohtagi
+91 9414186696
gauravrohatgi6@gmail.com

ShriGanganagar

Dr. K.C. Mittal
+91 9352700788

Dr. Naresh Gupta
+91 9414093931

Sikar

Dr. B.L. Khandelwal
+91 9460085907
Email: drblkhandelwal@yahoo.com

Dr. D.P. Choudhary
+91 9414346556
Email: drorthodharma@gmail.com

Udaipur

Dr. B.L. Kumar
+91 9414157678
drbl.kumar@yahoo.com

Dr. Anurag Talesra
+91 9680221159
dratortho@gmail.com