Executive Committee 2020

  • Home
  • /
  • Executive Committee 2020

ROSA Offfice Bearers

President

Dr. Rajesh Goyal
+91 94141 76476
doctorrajeshgoel@gmail.com

President Elect

Dr. Arun Vaishy
+91 9414130671

Hon. Secretary

Dr. Rahul Katta
+91 98290 10490
rahulkatta@hotmail.com

Treasurer

Dr. Saurabh Mathur
+91 99501 91816

IOA State Representatives

Dr. C K Ameta
Udaipur

Dr. Mohan Mantri
Kota

Immediate Past President

Dr. Vinay Joshi

Immediate Past Secretary

Dr. Jayant Sen

Executive Members

Dr. Anurag Talesera
Udaipur

Dr. Hitesh Mangal
Kota

Dr. Jagveer Singh
Bharatpur

Dr. K. C. Gagal
Alwar

Dr. Kuldeep Singh Nathawat
Bhilwara

Dr. Rahul Garg
Jodhpur

Dr. Vijay Beniwal
Shriganganagar

ROSA Mid-Term 2020

Dr. Lalit Sharma
Org. Secretary

ROSACON 2021

Dr. Ashok Khandaka
Org. Secretary

Editorial Board ROSA Voice

Dr. S.B. Solanki
Jaipur

Dr. Sumit Banerjee
Jodhpur

Dr. Akshat Vijay
Kota