Past Presidents

  • Home
  • /
  • Past Presidents

Past Presidents of ROSA

Year

President

1982-1987

1987-1992

1992-1996

1996-1997

1997-2002

2002-2003

2003-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Dr. Madhav Upadhayaya

Dr. A.S. Chundawat

Dr. Mahesh Udawat

Dr. Purushottam Vyas

Dr C.S.Sharma

Dr.M.M.Bapna

Dr.Rakesh Bhargava

Dr. M.M. Pareek

Dr. P.K. Vashishtha

Dr. Gajanand Yadav

Dr. B.L. Kumar

Dr. Ratan Sharma

Dr. N.C. Mathur

Dr. B.M. Saharan

Dr. N.L. Jhamaria

Dr. Naresh Goyal

Dr. Mohan Mantri

Dr. C.K. Ameta

Dr. Shailendra K. Sharma

Dr. Rajeev Siwach

Dr. Mahesh Gupta